UNDER UPPBYGGNAD
            Vildmarksterapi i Sverige AB, VIS

"En dag blev jag trött på att tycka synd om mig själv. Då bestämde jag att satsa allt. 
Jag upptäckte min egen styrka först när jag blev tvungen att klara mig igenom något riktigt svårt, som göra upp eld utan tändstickor.  I det ögonblick som min gnista blev en flamma, upplevde jag en obeskrivlig kraft.  Det är en känsla som finns inom mig än idag."
Anna, 16 år, om sin erfarenhet från vildmarksterapi.

VIS ger ungdomarna en upplevelse av hur det känns att må bra till kropp och själ.  De får med sig redskap så de kan fortsätta att ta god hand om både sig själva och andra.

Relationer:

Ingenting går upp emot att finna gemenskap genom att tillsammans övervinna strapatser.   Naturguiderna har djup förståelse för hur trasiga relationer påverkat ungdomarna som anländer till VIS.  Tillit väcks när det finns verkliga upplevelser att bygga på, vilket en tid i naturen ger oändliga möjligheter till.  Där behöver alla varandra, och varje val påverkar allas välbefinnande.   Ungdomarna förväntas att uttrycka sig så att de kan bli förstådda.  De kan be om, ta emot och ge hjälp.  Det är kanske första gången en ung människa får känna på hur det kan vara att visa sig öppen, ärlig, ödmjuk och att bli accepterad för den han-hon är. 

Varje tonåring måste också ta eget ansvar för hur de har sårat sig själva och andra.  Tillsammans med en terapeut, naturguider och kamrater, går ungdomarna igenom en process att se sammanhang och göra upp med de handlingar som lett dem till VIS.  Detta ger en unik chans till att läka familjerelationer.  Stöd och uppföljning för hela familjen är en integral del av VIS program.

Självförtroende:

Ungdomarna som lämnar VIS har funnit ett nytt förhållningssätt till livetDe har ett självförtroende som är grundat i att de gått igenom en resa som metodiskt utmanat och utvecklat varje del av deras personlighet i ett sammanhang som har existensiell betydelse.  De kan ta med sig kunskapen om att de kan göra medvetna val som påverkar sin omgivning och sina liv. Detta illustreras här nedan i en 7 1/2 min video, där Anna berättar om sin upplevelse arton månader efter det hon lämnat vildmarksterapin. (V.g.ursäkta formatteringsproblemet.)

Maria Palmer och hennes dotter Anna arton månader efter vildmarksterapi i USA.

Kropp:

Att stärka kroppen genom vandring, yoga och välbalanserad, näringsriktig kost ger ett välbefinnande i grunden. Naturguiderna har erfarenhet av natur och friluftsliv. De håller ungdomarna trygga samtidigt som de lär dem att stå ut med träningsvärk och dåligt väder.  De växer när de utmanas att nå en fjälltopp och lyckas.  Sömn och naturlig dygnsrytm återställer hjärnans och kroppens balans.  En “skärmfri diet“, med avvänjning från dator, telefon, TV, hjälper också till att sänka stressnivån.  Kroppen får arbeta och vila.

Själ-Tanke-"Mind":

Forskning visar att hjärnan utvecklas under hela livet. Alla upplevelser, tankar och känslor förändrar hjärnans struktur.  Tonåren är en särskilt viktig period för ny tillväxt. Med tanke och medvetenhet kan man öva sig i att väcka medkänsla, vilket i sin tur påverkar insulan, den del av hjärnan som kommunicerar med alla kroppens organ. Man kan nu bevisa att kropp och själ hör ihop, samt att vi människor är sociala djur som behöver varandra för att må bra.


VIS ger ungdomarna möjlighet att gå på upptäcktsfärd inom sig själva.  Ilska, sorg och frustration får plats att komma och gå, uttryckas i ett sammanhang och få förståelse.  Ungdomarna lär sig att känna igen och handskas med svåra känslor på ett sätt som inte längre är destruktivt.  Daglig mindfulness meditation samt tid att skriva dagbok och brev ger självreflektion.  Det finns rum för livsglädjen att återkomma. Att återknyta till naturen är en djupt läkande upplevelse. Varje tonåring uppmanas att finna sin inre kompass.

Website Builder