UNDER UPPBYGGNAD
            Vildmarksterapi i Sverige AB, VIS

Fortsättning följer

Övrig inspiration och metod grundas bl. a. på;

Diana Fosha, som har målsättningen att "undo the unbearable aloneness" som vi människor lider av.  Bryta isoleringen, återknyta till varandra.  Hennes metod, AEDP terapi innebär att vi får upplevelser som på djupet förändrar vår relation till oss själva och varandra.  Hela nervsystemet läker.  www.aedpinstitute.org

Dan Siegel, som med begreppet "Mindsight", beskriver hur anknytning, relationer och upplevelser påverkar hjärnans utveckling under hela livet.  Hans bok, "Brainstorm", handlar om den fantastiska process som pågår från 12 till 24 års ålder. www.drdansiegel.com
      
Harville Hendrix och Helen LaKelly Hunt
, som med "Imago Relationsteori" visar hur återspegling och empati är förutsättningen för att vi ska kunna känna trygghet och tillit, vilket är till grund för allt läkande och växande. www.gettingtheloveyouwant.com

Richard Louv
, som beskriver hur vi kan rädda våra unga från "Nature Deficit Disorder". www.richardlouv.com

CALO, föredöme för verksamheter som sätter anknytnings och relations teori i praktiken. http://caloteens.com/

VIS arbetar med en mer detaljerad utformning av praktiska metoder och innehåll.

VIS vision är att vildmarksterapi inom kort kommer att bli ett välkänt behandlingsalternativ både i Sverige och internationellt.  När människan lever i samspel med naturen främjas demokrati, vördnad och ödmjukhet för allt levande.  Vi lär oss att vårda oss själva, varandra och vår jord.  Vildmarksterapi kan finnas i många olika former, utvecklas för skilda behov.  Naturen inspirerar på oändliga sätt.

Fortsättning följer........

Artikeln nedan publicerades i Vattumannen i augusti 2012

Vildmarksterapi

Det är något helande med att vara utomhus och för utövare av vildmarksterapi är detta det centrala i deras arbete.

”Var och en av oss behöver dra oss tillbaka från de sysslor som inte drar sig tillbaka från oss. Vi behöver timmar av planlös vandring eller tidsflöden då vi sitter på parkbänkar och observerar myrornas och trädkronornas mystiska världar …” Maya Angelou

Ibland kallas det äventyrsterapi, eko-psykologi eller naturterapi. Det blev populariserat av tv-programmet Boot Camp, där priviligierade amerikanska tonåringar med utmanande beteende fick vandra genom krävande ökenterräng. Programmet var ekonomiskt understött av bekymrade föräldrar och målet var att pressa ungdomarna till sin fysiska gräns så att de skulle kunna upptäcka sina känslomässiga resurser och bygga upp en ansvarskänsla.

Men det är inte bara “extrema” klientgrupper och de som har råd med dyra program som kan gagnas. Inte heller är det bara i avlägsna, isolerade vildmarksområden som fördelar kan hittas. I sin essens vänder sig vildmarksterapi till det mycket grundläggande mänskliga behovet att bo i sitt landskap, vilket betyder att den kan erbjuda potentiella fördelar för alla åldrar och alla sorters människor.

Vårt förhållande till landskapet har ändrats drastiskt under de senaste två århundradena efter den industriella revolutionen och med den utveckling av lantbruket som följde. Talesätt som ”jordens salt” och ”fast som en klippa” antyder vår historiska sammanflätning med jorden och ändå lever de flesta av oss i byggnader och använder bilar för att ta oss fram som skyddar oss från elementen.

Vårt ekologiska själv

I en uppsats från antologin Ecopsychology, framkastar barnpsykologen Anita Barrows början av en ny barnutvecklingsteori, som inte bara tittar på sociala faktorer men också ekologiska. ”Spädbarnet är inte bara medvetet om mänsklig beröring, skriver hon, ”men om vindens beröring av huden, variationer i ljus och färg, temperatur, beskaffenhet, ljud…”

Hur kan barn som separeras från den naturliga lekplatsen utomhus känna vad Anita kallar sitt ”ekologiska själv” och hur kommer de att kunna uppleva en känsla av tillhörighet till något större än deras kärnfamilj och den materialistiska kultur som de är födda i?

Richard Louv har i sin bok Last Child in the Woods, träffande myntat begreppet “naturbriststörning”(nature deficit disorder) för att beskriva den mänskliga kostnaden av alienation från naturen, som innefattar: ”minskat användande av sinnena, svårigheter med uppmärksamheten och flera fysiska och emotionella sjukdomar”. Han säger att detta kan påverka individer, familjer och hela samhällen.

Inspirerande förebilder för vildmarksterapikurser


Det finns en växande rad pionjärprogram i Storbritannien och USA som använder olika naturliga terränger för att ge fördelarna med att ägna tid i naturen till fler människor.

Det hållbara sociala experimentet Embercombe i Devon i södra England håller en stark intention att ”beröra hjärtan, stimulera sinnen och inspirera engagerat agerande för en i alla avseenden bärkraftig värld”. All personal har samma lön och samma talan i organisationen och får stöd av en inneboende psykoterapeut. Här finns en framröstad styrande grupp vars enda funktion är att se till att Embercombe håller sig till sin grundintention.

Man har skapat en närande och terapeutisk omgivning där människor (inklusive volontärer och lärlingar), arbetsstruktur och själva jorden sammanflätas. Detta utgör en stadig grund för deras vildmarksterapikurser som finns tillgängliga för bland annat barn i vård, hemvändande soldater som har upplevt post-traumatisk stress och privata individer som vill lära sig autentiskt ledarskap.

Embercombes arbete åstadkoms utan höga berg eller orörda vidder medan andra, såsom The Wilderness Foundation, också i södra England, har olika program där man tar ett vitt spektrum av klientgrupper till vildmarken i Skottland eller Sydafrika. Här är det den otämjda naturen som hjälper till att inspirera transformation, ett exempel är en 15 dagar lång vildmarksvandring. Ofta innebär det att deltagarna tas ur sin bekvämlighetszon och på så sätt verkligen förstår balansen mellan naturen och vad det är att vara människa.

Terapi utomhus


Det finns också en rad psykoterapeuter som nu väljer att basera sitt arbete med privata klienter utomhus och utgår från en stuga djupt inne i skogen, den lokala parken eller högt uppe i bergen.

Vildmarksterapi, liksom psykoterapi har uppstått som en reaktion på ett djupt mänskligt behov av samband, i det här fallet behovet av samband med landskapet, årstidens växlingar och vildheten och vitaliteten i naturens värld. Den hjälper oss att återkoppla, både individuellt och kulturellt, och lockar oss att lära känna vårt landskap och den förebild av hållbarhet och ömsesidigt beroende som finns i naturen.

Källa:
http://positivenews.org.uk/2012/environment/6265/healing-touch-wild/
www.hettidysch.co.uk
 
Website Builder