UNDER UPPBYGGNAD
            Vildmarksterapi i Sverige AB, VIS


VIS kommer att erbjuda ett holistiskt program.  Hälsa är mer än människans emotionella tillstånd, det handlar om ett helhetligt välbefinnande.  Vi tror att varje del som gör oss mänskliga - kropp, tanke, hjärta, själ - måste behandlas i samspel för att vara vi ska få vara friska.

.  
Under utformning.

 

Website Builder