UNDER UPPBYGGNAD
            Vildmarksterapi i Sverige AB, VIS

Ungdomarna gör en resa som börjar och slutar i den svenska naturen. 
Färden går först inombords. Den fortsätter genom att bygga relationer med andra,
vidare ut till samhället och världen.
 Återkomst innebär att komma hem igen, och att möta de närmast anhöriga med ett nytt förhållningssätt. 

Ungdomar söker en mening med livet, utanför sig själva.
Att arbeta som voluntär i någon form kan bli en meningsfull del  i behandlingen. 
Detta kan ske på många sätt, men en spännande möjlighet innebär en resa till Malawi.


Ett samarbete med Anna Msowoya Keys, grundare av "Maloto, a dream for Malawi", Afrika, har inletts. Målsättningen är att så småningom introducera ett program som erbjuder ömsesidigt utbyte.
Då kan programmet som VIS utformar bestå av tre delar.  
Första delen:  En inre resa.  Den svenska fjällvärlden.

Den teoretiska grunden är anknytnings och relationsteori.  Verktyg är KBT metod, familj, grupp och individuell terapi. Programmet innebär att ungdomarna är på fjällvandring vilket bygger självförtroende genom färdighetsövningar, fysiskt välmående och gemenskap.  Deras vuxna närstående är med i början och i slutet av expeditionen under ledning av en familjeterapeut.  Andra delen:  Möte med samhället och världen. Malawi, Afrika, (planeras för sommaren 2015)

Maloto betyder drömmar på Tumbuku, det språk som talas i Malawi.  Det är också namnet på den organisation som grundades 2007 av Anna Msowoya Keys.  Maloto’s målsättning är att ge näringsrik mat, utbildning och möjlighet till entrepreneurskap för Malawis kvinnor och barn.  En generation har förlorats till HIV-AIDS och de lever under materiellt mycket fattiga förhållanden.  Men de har glädje, sång, dans och gemenskap.

När VIS' ungdomar har gått igenom en inre resa under tre veckor i Sveriges natur, börjar deras drömmar om framtiden att formas.  De kan få möjlighet att färdas till en annan värld, där de möter ungdomar som också drömmer om bestående, positiva förändringar i livet.  De får lära känna människor som lever under skilda förhållanden och upptäcka hur mycket de har gemensamt.  

Ungdomarna får bland annat uppleva:
 
  • en annan kultur som ger nya perspektiv
  • att det är lika viktigt att ge som att ta emot  
  • att de har något att erbjuda andra
  • tillfredställelsen i att arbeta tillsammans

Resan till Malawi går via flyg till Lilongwe.  Där hämtas gruppen med bil och färdas i fyra timmar till Mzuzu, en by på landet.  Där finns två gårdar med stora tomatplanteringar och annan odling samt två skolor för barn och ungdomar.  

VIS ungdomar och ledare får bo i ett gästhus på gården.  Dagen börjar med en timmes språklektion i Tumbuku.  Sen får de välja hur de vill tillbringa arbetsdagen.  De kan t ex hjälpa till med att bygga hus eller ta hand om skörden.  Där finns den pågående verksamheten som ger barnen mat.  De kan vistas tillsammans med barnen och ungdomarna, hjälpa till med aktiviteter som lek, fotboll, musik och dans.  Eleverna har sommarlov i augusti, så deras dagar är mindre strukturerade.  Ungdomarna från Sverige och Malawi kommer att ha stort utbyte av att lära känna varandra. De flesta i Malawi förstår och kan tala lite engelska, precis som svenskarna, så det är möjligt att kommunicera med varandra.

Maloto har även ett program som heter Kwithu Kitchen.  Kvinnorna konserverar tomater och har börjat med försäljning.  De expanderar och söker tillstånd för export, vilket blir en viktig inkomstkälla för Maloto.  Där finns också tillfälle att bidra med voluntärverksamhet.

På slutet får hela gruppen resa på en tre dagars safari och uppleva den Afrikanska stäppens vildmark.  Därifrån går flyget hem till Sverige.

Bilderna lånade från hemsidan www.malotoinc.org


Tredje delen: Återkomst. Den svenska skogen.

Återförening med färäldrar/familj/anhöriga.  Under utformning.


Website Builder