UNDER UPPBYGGNAD
            Vildmarksterapi i Sverige AB, VIS

”Those who contemplate the beauty of the earth find reserves of strength that will endure as long as life lasts.” – Rachel Carson

Sedan tidernas begynnelse har människan sökt naturen för att få klarhet och beröra en djupare känsla av sig själv och verkligheten.   Vistelse i vildmarken skapar ideala förutsättningar att lära, läka, växa, finna ny riktning och mening i livet. 

Vildmarksterapi och gemenskap

”Great things are done when men and mountains meet.  This is not done by jostling in the street.” - William Blake

I vildmarken är social och ekonomisk status oväsentlig.  Naturen behandlar alla lika.   Vildmarken erbjuder ett neutralt sammanhang att bygga gemenskap baserad på mänskliga egenskaper som tillit, integritet, ansträngning, ärlighet, medkänsla.   Med stöd av VIS naturguider, får ungdomarna uppleva dessa ideal på ett praktiskt, handgripligt sätt. 

Dessutom bygger de enkla levnadsförhållandena i naturen på att alla samarbetar och håller ihop.  Med grupper på högst 10 deltagare som är tillsammans dygnet runt utan distraktion av arbete, skola, familj, finns det inte någonstans att gömma sig eller glömmas bort.   Ungdomarna formar band runt de dagliga göromålen, håller sig varma när det är kallt, äter när de är hungriga, sover när de är trötta.  De förväntas att stöda varandra när det är svårt, att lära sig komma överens. 

I en intim, stödjande miljö och gemenskap, finns det möjlighet att lära känna sig själv, sin uppgift och vad det betyder att bara vara mänsklig.

Vildmarksterapins gemensamma nämnare

Enligt forskaren Keith Russell, ska vildmarksterapi alltid erbjuda följande innehåll:

  • Varje tonåring har regelbunden kontakt med en utbildad terapeut.
  • Terapeuten har kontinuerlig kontakt familjen för att få förståelse för sammanhang och beteenden.  En parallell behandlingsprocess med familjen är ovärderlig.
  • Naturguiderna har utbildning och erfarenhet inom områden som rör tonåringarnas problematik (t.ex. drogberoende, ätstörningar)
  • Varje tonåring har en individuell behandlingsplan med målsättning som följs upp av den kliniska personalen.
  • Vildmarksterapi använder grupprocess, vilket är oumbärligt för personlig utveckling.
  • Miljöombyte och att leva utomhus hjälper tonåringarna att lämna allt det familjära bakom sig och de får en unik upplevelse som också innehåller en specifik individuell målsättning.
  • Formell uppföljning av behandlingen är pågående för att kontinuerligt utvärdera hur effektiv metoden är.
  • Terapeuter arbetar med efterbehandling.
Naturen som lärare
 
Vår generation i "västvärlden" har blivit fråntagen utmaningen till vår fysiska existens.   Vi lever i ett materialistiskt överflöd som leder till mer ohälsa och apati än någonsin.  Utomhusvistelse innebär mycket arbete; att vara utsatt för varierande väderförhållanden, gå till fots överallt, inte ha säng eller möbler, innebär att vi lär oss nya sätt att ta hand om oss själv. 

Ungdomar blir starka när de upptäcker att de kan tillfredställa egna basbehov som t.ex. att hålla sig torra när det regnar och göra upp eld för att värma sig.  De får bli elever i livets mest naturliga skola.
Naturen erbjuder också det bästa klassrummet för att lära sig fundamentala sanningar.  För varje orsak finns en verkan.  Varje handling har en effekt.  Att förflyttas från barndom till ett vuxet medvetande innebär att inte längre vara driven av trauma,  familjehistoria, omedvetet inlärda föreställningar och beteenden. 

VIS har som målsättning att visa ungdomarna att de har valfrihet över hur de handskas med livets förhållanden.  Om de t.ex. sov dåligt därför att det blåste mycket och de inte satte upp tältet ordentligt, får de leva med konsekvensen att vara trötta och på dåligt humör nästa dag.  Efter en tid i vildmarken lär de sig att se samband, planera, bry sig om detaljer, samarbeta.  Det lönar sig att inte vara lat, utan att prioritera kvalitet och tänka efter före.  Naturen är läraren, en auktoritet som alla respekterar. 

Terapi som omvandlande upplevelse

 

Det är i relation till andra vi växer som människor.  När vi är trygga tillsammans sker förändring på djupet. 

VIS program baseras på de senaste forskningsrönen för effektiva terapeutiska metoder.  VIS team består av utbildade, omtänksamma och erfarna terapeuter och naturguider.  Varje deltagare har en individuell terapeut, som också parallellt arbetar med familj och anhöriga.  

Website Builder