UNDER UPPBYGGNAD
            Vildmarksterapi i Sverige AB, VIS

Forskning visar att vildmarksterapi ger resultat som håller.

Kärt barn har många namn: "wilderness therapy, adventure therapy, eco-psychology, outdoor therapy, nature therapy......"  Vildmarksterapi har blivit en internationell rörelse med verksamhet i bl. a. USA, Australien, Sydafrika, Storbritannien, Tjeckiska Republiken, Lettland, Ryssland. Samarbete och forskning pågår för att förstå hur denna terapiform har växt fram och hur den kan utvecklas för att gynna många människor och kulturer över hela världen.  I USA organiseras regelbundna sammankomster mellan olika verksamheter genom Outdoor Behavior Healthcare Industry Council, OBHIC.  International Adventure Therapy Conference träffas vart tredje år.  Nedan finns länkar till dessa konferenser, nätverk och forskningsrön, huvudsakligen från USA.  VIS arbetar på att utöka kontakterna med verksamheter och nyckelpersoner i övriga länder.  I Sverige finns ett Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet. European Outdoor Education höll en internationell konferens i Stockholm i juni 2013.

Vildmarksterapi i Sverige AB kommer att utvärdera och evidensbasera all egen verksamhet.  Det mätinstrument som är mest använt i USA, Youth Outcome Questionnaire (YOQ), finns tillgängligt på svenska och kommer att tillämpas från början.
   

http://www.openskywilderness.com/why-open-sky/research  

http://newvisionwilderness.com/research

http://www.adolescents.snwp.com/adolescent-research-at-second-nature/

www.obhrc.org 

http://www.6iatc.eu/index.php/7-6th-iatc/1-6th-iatc-intro

http://tapg.aee.org/

www.obhic.com/symposium.about.html

http://adventureconference2015.co.uk/

www.eoe-network.eu/home/

http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv&sc=true

Tucker__Zelov__Young_2011__NATSAP_-_OBH___RTC_outcomes_-1.pdf
250.9 KB


Russell__2003__Outcomes_in_WT_.pdf
104.1 KB


Russell__2003__Outcomes_in_WT_.pdf
104.1 KB


Russell___Phillips-Miller_2002__Perspectives_on_the_Wilderness_Therapy_Process_and_Its_Relation_to_Outcome_.pdf
136.4 KB


Lewis__2012__OBH___tx_outcomes_.pdf
144.2 KB


Harper_et_al__2007__Exploratory_Case_Study_of_Adolescent_Wilderness_.pdf
173.8 KB


Clark_et_al.__2004__Effects_of_WT_on_Clinical_Concerns_.pdf.webloc
0.3 KB


Clark_et_al.__2004__Effects_of_WT_on_Clinical_Concerns_.pdf
929.6 KB


Website Builder