UNDER UPPBYGGNAD
            Vildmarksterapi i Sverige AB, VIS

"The world breaks everyone and afterward
many are strong in the broken places."

                Ernest Hemingway


Många ungdomar mår psykiskt dåligt idag.  Deras symptom kan bestå av depression, ångest, ätstörningar, självskadebeteende, drog-och alkoholberoende, spel-och databeroende. 

VIS strävar efter att forma ett program baserat på behandlingsmetoder utifrån den nya vetenskapen om hjärnan och nervsystemet.  Forskning visar att våra känslor, tankar och beteenden ofta styrs av hur vi reagerar på vårt inbyggda "Fight-Flight-Freeze response", som bor djupt inne i det omedvetna.  Vår förmåga att handskas med stress beror mycket på hur vi lyckats bearbeta tidigare traumatiska händelser och relationer.  Vi formas av en djup längtan efter att bli sedda, kända och igenkända av andra.  När vi upplever trygghet sänker vi vårt försvar, och då aktiveras den inneboende förmågan till växande, utveckling och läkande.  Rädsla, skam och ångest måste upplevas och omvandlas genom trygga relationer.  VIS metoder kommer att bygga på emotions - och anknytningsteori samt affektiv neurovetenskap.

Arbetet med ungdomarna ska utvärderas och kvalitetssäkras. 
En viktig tyngdpunkt vilar också på att föräldrar/familj/anhöriga går igenom en parallell process.
Vistelsen i naturen ger möjlighet till ett snabbt ingripande.
Uppföljningsarbetet efteråt blir oerhört viktigt för en bestående förändring.

VIS målsättning är att erbjuda optimala förhållanden för läkande och transformation inifrån-och ut.

Här är ett utdrag ur Scandinavian Psychologist från den 14 september 2015:

"In 2010 the Nordic Council of Ministries and the Norwegian Ministry of Environment launched the project Outdoor Life and Mental Health. One of the stated goals was the establishment of a common platform for the Nordic countries’ systematic inclusion of outdoor life in their mental health services, both in terms of prevention and therapy. The report assumes both an ecological and psychological framework for the human need for contact with nature. Although the project´s principal focus was not on the inclusion of outdoor life in specialist mental health services in particular, this article proposes that wilderness therapy can be a viable treatment option for adolescent mental health services in the Scandinavian countries."

http://psykologisk.no/sp/2015/09/e14
 


 
 

Website Builder