SV

Translate:

Om oss

Psykoterapi i naturen

image14

Vildmarksterapi är en upplevelsebaserad behandlingsform.  Grunden är att främja det friska inom människan, i samspel med naturen.  

Pilotprojekt i Sverige

image15

Utformas nu för unga människor med symtom på psykisk ohälsa.  

Bli involverad

image16

VIS söker dig som brinner för att bidra till att utforma och förverkliga nytänkande  behandlingar och metoder inom mental hälsa för unga och deras familjer.  

KURS I FRILUFTSTERAPI

För första gången i Sverige

 

Är du nyfiken på hur vi kan väcka det friska till liv genom terapi som i huvudsak bedrivs utomhus, individuellt och i grupp?   Nu har du chansen!  För första gången i Sverige erbjuds en kurs i "Friluftsterapi" tillsammans med våra norska kollegor!


När?

Modul 1:  7-9 september,  2020

Modul 2:  10-13 september, 2020

Modul 3:  13-15 november, 2020


Vad?  

I Kristiansand, Norge, har ett team psykologer och behandlare utvecklat "Friluftsterapi" som riktar sig till ungdomar.  De utgår från en sk "basecamp" med kortare dagsturer, eller kan gå på längre vandringar tillsammans med personal.  Medveten och klinisk flexibilitet är viktig beträffande behandling, grad av utmaning och längden på utevistelserna som bedöms och anpassas efter behov.  

Hur?

I samarbete med våra norska kollegor erbjuds en kurs i "Friluftsterapi" i tre moduler. Syftet är att deltagarna ska få en bred bas och god kompetens för att själva leda och starta verksamheter inom området. 

Leiv Einar Gabrielsen, PhD,  Carina Ribe Fernee, PhD, och Gunnar Oland Åsen, Psykologspecialist, är utbildare och guider för kursen.  De lär oss "Friluftsterapins" teori och praktiska grund, leder utbyten och gruppdiskussioner.  Petra Ellora Cau Wetterholm och Maria Palmer finns till hands som logistiskt och praktiskt stöd före, under och efter samtliga kurstillfällen. 

Vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med ungdomar och unga vuxna inom vård, behandling, skolor, fritid. Har du sökt svar när krisen är inne men väntan att få hjälp är lång och alternativen få? Är du intresserad av att skapa och utveckla nya behandlingsalternativ i Sverige, där naturen är en medaktör?  

VÄLKOMMEN att läsa mer och anmäla dig här:

www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com  image17
image18

Vad är Vildmarksterapi?

   

Vildmarksterapi är en upplevelsebaserad terapiform som främst växt fram i USA men nu också utvecklas internationellt. Den vänder sig till ungdomar och unga vuxna som brottas med bl a ångest, depression, PTSD, beroende av alkohol, droger, dataspel, ätstörningar, självskadebeteende, sociala problem, kris med familj, skola eller arbete, sorgereaktioner. De unga lever under flera veckor i naturen tillsammans med utbildad behandlingspersonal. Legitimerad psykoterapeut eller psykolog skapar individuella behandlingsplaner tillsammans med de unga.  Möjlighet till psykologutredning.  Fokus ligger också på familjeterapi.  Plan för övergång hem, samt uppföljning ingår.  

image19

Det gäller livet

  

Är du orolig för en älskad människa i början av sitt liv?  Är du själv ung men inte vet hur du ska få hjälp?  Ofta har det pågått under en lång tid.  Och ofta är det bråttom.  VIS kommer att kunna ta emot med kort varsel, året om. 

Foto: David Mintz

På väg

I trygg gemenskap med varandra och naturen återupptäcker vi den läkande kraft som finns inom oss.  Behandlingsmetoden är baserad på affektfokuserad, relationell psykoterapi.  Kropp och psyke stärks av att vara utomhus.  Vi lagar hälsosam kost.  Samtal, reflektion, nya färdigheter och redskap är individuellt upplagda, i samspel med gruppen.

Innehåll

VIS pilotprojekt

image20

VIS skapar pilotprojekt för unga med symtom på psykisk ohälsa.  

De får bl.a  uppleva;     

Basläger med vandringar i fjällen.
Autentiska relationer. 

Grupp som helar.
Inspiration, ökad självkänsla. 

Hur samspel med naturen läker.
Verkliga redskap för livet. 

Livsglädje och riktning.

Vad det innebär att vara/bli vuxen.
Ceremoni, firande.
 

VIS

image21

Vildmarksterapi i Sverige AB, VIS, bildades 2013 av Maria Palmer, socionom och leg. psykoterapeut.  Hon bodde då i USA och kom i kontakt med vildmarksterapi där. När hon insåg det stora behovet det för en liknande behandlingsform i Sverige, började hennes resa tillbaka och hon flyttade till Stockholm hösten 2016.   

Nordiskt nätverk

image22

Nätverket bildades 2015.  Representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige hade ett första möte i Turku hösten 2017.  Nätverket samarbetar för att främja utvecklingen av "Outdoor Therapy" eller terapi utomhus, eftersom detta kan innefatta många olika former anpassat efter behov, målgrupp, kultur.    

Internationellt

image23

"Wilderness therapy, adventure therapy, eco-psychology, outdoor therapy, nature therapy......"  Samarbete och forskning pågår internationellt. Outdoor Behavior Healthcare Industry Council, OBHIC, verkar i USA.  Det Europeiska nätverket ordnar konferenser vart annat år.  International Adventure Therapy Conference sker vart tredje år.  440 deltagare från 21 länder träffades i Sydney, Australien 2018. Norge kommer att vara värdar 2021.  https://internationaladventuretherapy.org/8iatc/

Om psykisk hälsa

image24

  

Debatt och forskning pågår om behov och åtgärder gällande barn och ungdomars psykiska hälsa. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar att:

”Det finns stora vinster, såväl mänskligt som ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och med effektiva metoder behandla psykisk ohälsa hos barn och unga.” 

https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/barnochungapsykiskhalsa.230.html

Mångfald

image25

Sverige är idag ett samhälle med mångfald.  Här bor ungdomar med vitt skilda behov; från Sapmi och kampen för urbefolkningens rättigheter, till de unga som är nyanlända, med ursprung från olika kulturer.  Vi delar också landet med andra arter och växter, vars mångfald är i fara genom klimatförändringar och sättet vi driver lant-och skogsbruk på.  VIS värnar om mångfalden.  Verksamheten kommer att iaktta största hänsyn till olika behov, och utvecklas med respekt för människor och naturen som vi alla är en del och beroende av.  

Kontakta oss