SV

Translate:

AKTUELLT

Utbildning i Nordisk Friluftsterapi/Vildmarksterapi

Vildmarksterapi är en upplevelsebaserad terapiform som växer fram internationellt.  Metoden riktar sig främst till ungdomar och unga vuxna som brottas med psykisk ohälsa, stress, och sociala svårigheter.  Nu erbjuds en unik möjlighet att delta i den första utbildningen i Nordisk Friluftsterapi som utvecklas för att passa specifikt för Skandinaviska behov och förhållanden. 


Under tio dagar, uppdelade i tre moduler – med valfrihet att delta i en eller alla – leder våra norska kollegor oss genom spännande naturupplevelser, växlande mellan praktik och teori. De erbjuder också professionell vägledning som leder till möjligheten att utveckla egna projekt. 


Kontakta oss gärna om ni har frågor: info@vildmarksterapi.se


Läs mer och anmäl er här: 

http://www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com/vildmarksterapi/

  

Nordic Friluft Therapy: an in depth, unique and professional training in Wilderness Therapy with particular skills for the Scandinavian and Nordic climate and people. 


In English read about the course and find the admission form here:

https://www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com/en/wilderness-therapy-facilitation-2/

image5
image6

Psykoterapi i naturen

Pilotprojekt i Sverige

Pilotprojekt i Sverige

Vildmarksterapi är en upplevelsebaserad behandlingsform.  Grunden är att främja det friska inom människan, i samspel med naturen.  

image7

Pilotprojekt i Sverige

Pilotprojekt i Sverige

Pilotprojekt i Sverige

Utformas nu för unga människor med symtom på psykisk ohälsa.  

image8

Bli involverad

Pilotprojekt i Sverige

Bli involverad

VIS söker dig som brinner för att bidra till att utforma och förverkliga nytänkande  behandlingar och metoder inom mental hälsa för unga och deras familjer.  

image9

Vad är Vildmarksterapi?

   

Vildmarksterapi är en upplevelsebaserad terapiform som främst växt fram i USA men nu också utvecklas internationellt. Den vänder sig till ungdomar och unga vuxna som brottas med bl a ångest, depression, PTSD, beroende av alkohol, droger, dataspel, ätstörningar, självskadebeteende, sociala problem, kris med familj, skola eller arbete, sorgereaktioner. De unga lever under flera veckor i naturen tillsammans med utbildad behandlingspersonal. Legitimerad psykoterapeut eller psykolog skapar individuella behandlingsplaner tillsammans med de unga.  Möjlighet till psykologutredning.  Fokus ligger också på familjeterapi.  Plan för övergång hem, samt uppföljning ingår.  

image10

Det gäller livet

  

Är du orolig för en älskad människa i början av sitt liv?  Är du själv ung men inte vet hur du ska få hjälp?  Ofta har det pågått under en lång tid.  Och ofta är det bråttom.  VIS kommer att kunna ta emot med kort varsel, året om. 

Foto: David Mintz

På väg

I trygg gemenskap med varandra och naturen återupptäcker vi den läkande kraft som finns inom oss.  Behandlingsmetoden är baserad på affektfokuserad, relationell psykoterapi.  Kropp och psyke stärks av att vara utomhus.  Vi lagar hälsosam kost.  Samtal, reflektion, nya färdigheter och redskap är individuellt upplagda, i samspel med gruppen.

Innehåll

VIS pilotprojekt

Nordiskt nätverk

VIS pilotprojekt

image11

VIS skapar pilotprojekt för unga med symtom på psykisk ohälsa.  

De får bl.a  uppleva;     

Basläger med vandringar i fjällen.
Autentiska relationer. 

Grupp som helar.
Inspiration, ökad självkänsla. 

Hur samspel med naturen läker.
Verkliga redskap för livet. 

Livsglädje och riktning.

Vad det innebär att vara/bli vuxen.
Ceremoni, firande.
 

VIS

Nordiskt nätverk

VIS pilotprojekt

image12

Vildmarksterapi i Sverige AB, VIS, bildades 2013 av Maria Palmer, socionom och leg. psykoterapeut.  Hon bodde då i USA och kom i kontakt med vildmarksterapi där. När hon insåg det stora behovet det för en liknande behandlingsform i Sverige, började hennes resa tillbaka och hon flyttade till Stockholm hösten 2016.   

Nordiskt nätverk

Nordiskt nätverk

Nordiskt nätverk

image13

Nätverket bildades 2015.  Representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige hade ett första möte i Turku hösten 2017.  Nätverket samarbetar för att främja utvecklingen av "Outdoor Therapy" eller terapi utomhus, eftersom detta kan innefatta många olika former anpassat efter behov, målgrupp, kultur.    

Internationellt

Om psykisk hälsa

Nordiskt nätverk

image14

"Wilderness therapy, adventure therapy, eco-psychology, outdoor therapy, nature therapy......"  Samarbete och forskning pågår internationellt. Outdoor Behavior Healthcare Industry Council, OBHIC, verkar i USA.  Det Europeiska nätverket ordnar konferenser vart annat år.  International Adventure Therapy Conference sker vart tredje år.  440 deltagare från 21 länder träffades i Sydney, Australien 2018. Norge kommer att vara värdar 2021.  https://internationaladventuretherapy.org/8iatc/

Om psykisk hälsa

Om psykisk hälsa

Om psykisk hälsa

image15

  

Debatt och forskning pågår om behov och åtgärder gällande barn och ungdomars psykiska hälsa. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar att:

”Det finns stora vinster, såväl mänskligt som ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och med effektiva metoder behandla psykisk ohälsa hos barn och unga.” 

https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/barnochungapsykiskhalsa.230.html

Mångfald

Om psykisk hälsa

Om psykisk hälsa

image16

Sverige är idag ett samhälle med mångfald.  Här bor ungdomar med vitt skilda behov; från Sapmi och kampen för urbefolkningens rättigheter, till de unga som är nyanlända, med ursprung från olika kulturer.  Vi delar också landet med andra arter och växter, vars mångfald är i fara genom klimatförändringar och sättet vi driver lant-och skogsbruk på.  VIS värnar om mångfalden.  Verksamheten kommer att iaktta största hänsyn till olika behov, och utvecklas med respekt för människor och naturen som vi alla är en del och beroende av.  

Kontakta oss