SV

Translate:

Välkommen till VIS
Vildmarksterapi i Sverige

Om oss

Upplevelsebaserad terapi i naturen

Vildmarksterapi är en behandlingsform som bygger på det friska inom människan och att vi hör hemma i samspel med naturen.  

Pilotprojekt i Sverige

Unga kvinnor, 18 till 25 år med symtom på psykisk ohälsa, kommer att bilda VIS första expedition.  

Bli involverad

VIS söker dig som brinner för att bidra till att utforma och förverkliga nytänkande  behandlingar och metoder inom mental hälsa för unga och deras familjer.  

Vad är Vildmarksterapi?

   

Vildmarksterapi är en upplevelsebaserad terapiform som främst växt fram i USA men nu också utvecklas internationellt. Den vänder sig till ungdomar och unga vuxna som brottas med bl a ångest, depression, PTSD, beroende av alkohol, droger, dataspel, ätstörningar, självskadebeteende, sociala problem, kris med familj, skola eller arbete, sorgereaktioner. De unga lever under flera veckor i naturen tillsammans med utbildad behandlingspersonal. Legitimerad psykoterapeut eller psykolog skapar individuella behandlingsplaner tillsammans med de unga.  Möjlighet till psykologutredning.  Fokus ligger också på familjeterapi.  Plan för övergång hem, samt uppföljning ingår.  

Det gäller livet

  

Är du orolig för en älskad människa i början av sitt liv?  Är du själv ung men inte vet hur du ska få hjälp?  Ofta har det pågått under en lång tid.  Och ofta är det bråttom.  VIS kommer att kunna ta emot med kort varsel, året om. 

Foto: David Mintz

På väg

I trygg gemenskap med varandra och naturen återupptäcker vi den läkande kraft som finns inom oss.  Behandlingsmetoden är baserad på affektfokuserad, relationell psykoterapi.  Kropp och psyke stärks av att vara utomhus.  Vi lagar hälsosam kost.  Samtal, reflektion, nya färdigheter och redskap är individuellt upplagda, i samspel med gruppen.

Innehåll

VIS pilotprojekt

En grupp på fem till åtta unga vuxna kvinnor kommer att under fyra veckor få möjlighet att prova på Sveriges första vildmarksterapiexpedition.   

De kommer att få uppleva;    

Basläger med vandringar i fjällen.
Autentiska relationer. 

Grupp som helar.
Inspirera självkänsla genom att lyckas. 

Ta vara på hur naturen läker.
Erbjuda verkliga redskap för livet. 

Finna livsglädje och riktning.

Vad det innebär att vara vuxen.
Ceremoni, firande.
 

VIS

Vildmarksterapi i Sverige AB, VIS, bildades 2013 av Maria Palmer, socionom och leg. psykoterapeut.  Hon bodde då i USA och kom i kontakt med vildmarksterapi där. När hon insåg det stora behovet det för en liknande behandlingsform i Sverige, började hennes resa tillbaka och hon flyttade till Stockholm hösten 2016.   

Nordiskt nätverk

Nätverket bildades 2015.  Representanter från Danmark, Finland, Norge och Sverige hade ett första möte i Turku hösten 2017.  Nätverket samarbetar för att främja utvecklingen av "Outdoor Therapy" eller terapi utomhus, eftersom detta kan innefatta många olika former anpassat efter behov, målgrupp, kultur.    

Internationellt

"Wilderness therapy, adventure therapy, eco-psychology, outdoor therapy, nature therapy......"  Vildmarksterapi har blivit en internationell rörelse med verksamhet i bl.a. USA, Australien, Sydafrika, Storbritannien, Tjeckiska Republiken, Lettland och Ryssland. Samarbete och forskning pågår för att förstå hur denna terapiform har växt fram och hur den kan utvecklas för att gynna många människor och kulturer över hela världen.  I USA organiseras regelbundna sammankomster mellan olika verksamheter genom Outdoor Behavior Healthcare Industry Council, OBHIC.  International Adventure Therapy Conference träffas vart tredje år.   Vi reser till Sydney, Australien i augusti i år.  Våra grannar i Norge kommer att vara värdar 2021.  https://internationaladventuretherapy.org/8iatc/

Om psykisk hälsa

  

Debatt och forskning pågår om behov och åtgärder gällande barn och ungdomars psykiska hälsa. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) menar att:

”Det finns stora vinster, såväl mänskligt som ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och med effektiva metoder behandla psykisk ohälsa hos barn och unga.” 

https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/barnochungapsykiskhalsa.230.html

Mångfald

Sverige är idag ett samhälle med mångfald.  Här bor ungdomar med vitt skilda behov; från Sapmi och kampen för urbefolkningens rättigheter, till de unga som är nyanlända, med ursprung från olika kulturer.  Vi delar också landet med andra arter och växter, vars mångfald är i fara genom klimatförändringar och sättet vi driver lant-och skogsbruk på.  VIS värnar om mångfalden.  Verksamheten kommer att iaktta största hänsyn till olika behov, och utvecklas med respekt för människor och naturen som vi alla är en del och beroende av.  

Kontakta oss