AEDP

image14

Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy

  

Accelerated – förändring och läkande sker snabbt när vi får näring och när våra behov blir behov tillfredsställda. 

Experiential - förändring/transformation kan ske genom nya upplevelser, när nya nervbanor skapas. 

Dynamic - upplevelsen är dynamisk, i trygg relation till andra och omgivningen.

Psychotherapy – psykoterapin baseras på att finna och stötta det friska inom människan. AEDP ser mental ohälsa som ett svar på outhärdliga känslor upplevda i isolering, i ensamhet, utan sammanhang. 

image15

AEDP och Vildmarksterapi

 "We are wired to connect" säger AEDP's grundare i USA, Diana Fosha, PhD.  AEDP är en terapiform med rötter i  bland annat anknytningsteori, affektiv neurovetenskap, kroppsorienterade inriktingar och transformationsteorier.   

Maria Palmer, Leg. Psykoterapeut och socionom, är utbildad AEDP terapeut och aktiv i AEDPs nätverk i Sverige.  Som grundare till VIS, ser hon kombinationen vildmarksterapi och AEDP som en ultimat väg till  varaktig psykisk och fysisk hälsa.  Vi väcker den inneboende förmågan att knyta an, utvecklas och läka.

http://www.aedp.eu/?lang=sv

https://www.aedpinstitute.org

image16

Traumabearbetning

Att vara människa innebär att befinna sig på ett spektrum av upplevelser som är mer eller mindre svåra.  Vår förmåga att hantera dessa idag, och leva upp till vår fulla potential nu, beror ofta på vilka inre och yttre resurser som funnits tillhands när vi råkade ut för något traumatiskt, och/eller levde under hög stress.  VIS och AEDP erbjuder ett program med behandling som främjar återhämtning/resiliens, både för de unga människor som deltar och deras anhöriga.  

VIS

Maria Palmer

image17

Maria är grundare till VIS, socionom och verksam som leg. psykoterapeut.   Efter över trettio års arbete med barn och familjer i USA, har hon återvänt till Sverige.  Hon brinner för att kunna erbjuda Vildmarksterapi i Sverige för ungdomar, unga vuxna, par och familjer.   


https://mariapalmer.com

Niklas Taliaferro

image18

Niklas arbetar på behandlingshem för ungdomar, samtidigt som han utvecklar det han brinner för när det gäller att leva och verka i naturen. Han grundade föreningen Naturliv.  Där erbjuder han ett rikt utbud av kurser och upplevelser i naturen.  Niklas har många års erfarenhet och utbildning som naturguide i USA och Sverige, och samarbetar för utvecklandet av Vildmarksterapi i Sverige.  

http://www.naturliv.org

Petra Ellora Cau Wetterholm

image19

Petra är utbildad Shinrin-Yoku/Nature and Forest Therapy Guide, leder vandringar, har kurser och föredrag både i Sverige och internationellt.  Hon är verksam som leg. psykolog samt meditations-och mindfulnessledare.  Petra brinner för att integrera naturunderstödda behandlingar inom primärvården, samt att medverka till utvecklandet av Vildmarksterapi i Sverige.  

http://shinrin-yokusweden.se